VÅRA UPPDRAG

Våra uppdrag

Här finner du några av våra uppdrag.

ASBEST

Asbest

Asbest är ett eldfast material som var ett mycket vanligt byggmaterial fram till början och mitten av sjutiotalet. Det användes bland annat som fasadbeklädnad ( eternit) och som isoleringsmaterial. Efter larmrapporterna i början av 80-talet att asbest är hälsofarligt omgärdas all hantering av asbest med rigorösa säkerhets och hanterings bestämmelser. Att sanera asbest kräver fackkompetens. Alla NBT’ s arbete utförs enligt arbetarskyddsstyrelsens anvisningar. Denna kompetens och utrustning har NBT sanering. Före en asbest sanering görs en bedömning av materialet. Råder det tveksamheter om materialets asbestinnehåll utförs det en laboratorieanalys.

Typiska ställen man kan hitta asbest på:

– runt vvs rör
– som fasadbeklädnad
– bakom kakelplattor
– i fix mellan kakelplattor
– ventilationskanaler
– värmepannor
– pannrum
– ventilationsagregat
– tak
– mattor
– mattlim

Innan saneringen börjar spärras arbetsplatsen av för obehöriga och säkerhetsslussar byggs för att förhindra att asbest sprids i  lokalen. Efter saneringen läggs asbestmateria­let, skyddskläder och säkerhetsslussen på av kommunen anvisad deponi. Verktyg och övrig utrustning saneras och rengörs.

Viktigt!

Tänk på att vid en brand kan asbestfibrer frigöras och spridas till icke drabbade delar av lokalen. Asbestsanering skall utföras innan brandsanering påbörjas.