VÅRA UPPDRAG

Våra uppdrag

Här finner du några av våra uppdrag.

AVFUKTNING

Avfuktning

NBT bistår sina kunder med allt som berör avfuktning, både akutskador och fuktskador efter långvariga läckage. Vi utför fuktmätningar, hittar orsaken till problemet och väljer vilken typ av avfuktningsteknik som bör användas. Det primära är alltid att försöka minska kostnader och rädda så mycket värde som möjligt.

Välj rätt avfuktningsmetod

Vi använder oss av olika avfuktningsmetoder, beroende på vilken typ av byggkonstruktion som föreligger. Arbetet vi genomför kan exempelvis handla om sorptionsavfuktning och HP-torkning för genomsläppliga material.