VÅRA UPPDRAG

Våra uppdrag

Här finner du några av våra uppdrag.

BRAND

Brand

Akut

Efter en brand är ofta förödelsen total. Utrymmen och lösöre kan tyckas helt förstört. Men mycket går faktiskt att rädda. Med snabb insats, effektiva metoder och rätt utrustning kan vi begränsa skadorna, vilket i sin tur minskar kostnaderna.

Kommer NBT snabbt på plats begränsas skadorna. Vi börjar med en genomgång på skade­platsen där vi går igenom storlek och omfattning av objektet. I den mån det finns möjlighet under­lättar det att alla inblandade parter är på plats vid genom­gången. Genom denna information gör vi sedan prioriteringar vad gäller våra akuta insatser. Lösöre evakueras till NBT’ s saneringslokaler eller till tillfälliga utrymme som upprättats för skadan. NBT har mobil utrustning för sanering av lösöre på plats. Vid sanering av lösöre där det krävs specialistkompetens tar vi hjälp av experter inom respektive område.

Vid bränder på företag är det viktigt att få ned stilleståndstiden i produktionen. NBT lägger stor vikt vid att skydda maskiner och utrustning från släckvatten och korrosionsangepp som startar vid förbränning av b.l.a pvc-plaster. Olja dimmas över maskiner för att sedan förseglas.
Vi suger upp vatten, installerar avfuktare m.m. för att sänka luftfuk­tigheten i lokalen. Dyr elektronisk utrustning evakueras för sanering och beskyddande. Datorer innehåller ofta information som är livsviktigt för företaget. Det är av mycket stor vikt_att denna utrustning behandlas varsamt så den inte skadas eller hamnar i orätta händer. Samtidigt med detta arbete startar sanering av fastigheten för att återställa den till ursprungligt skick.

Miljö

I samband med genomgången med berörda parter börjar det viktiga arbetet med att skydda den omgi­vande miljön. Viktiga frågor som ställs är:
– Finns det kemikalier i byggnaden?
– Vilken typ av kemikalier?
– Vilka mängder?
– Är dom hälsofarliga?
– Förorenar dom släckvattnet?
– Skall släckvattnet omhändertas och skickas på destruktion?
– Behöver det kommunala avloppsnätet säkras?
– Föreligger det fara för intilliggande vatten­drag?