Brandskada i källarförråd

Vår jour var snabbt ute på skadeplatsen för att minimera lukt/rökskador till lägenheterna via trapphusen. Källaren sattes under undertryck för att lukt och sot ej skulle spridas. Därefter påbörjades inventering av lösöre samt sanering av tvättstuga/torkrum så dessa kunde börja nyttjas så fort som möjligt. Efterföljande sanering och färdigställande tillsammans med våra samarbetspartners utfördes enligt uppsatt tidplan. I samband med återställandet ska också nämnas att vi utförde en totalrenovering av källarens skyddsrum enligt dagens lagkrav.

Fler nyheter & Insikter

PENTEC-GRUPPEN OCH SPANFORM SATSAR VIDARE FÖR FRAMTIDEN

PENTEC-GRUPPEN OCH SPANFORM SATSAR VIDARE FÖR FRAMTIDEN

Som ett led i sin satsning mot att bli en av Sveriges specialistleverantörer av betongrelaterade tjänster och produkter tar Pentec-gruppen och Spanform nu in Niklas Jarhall som konstruktionschef. Niklas kommer närmast från Looström och har mångårig erfarenhet av...

läs mer