VÅRA UPPDRAG

Våra uppdrag

Här finner du några av våra uppdrag.

FUKTUTREDNINGAR

FUKTUTREDNINGAR

Fuktutredningar

Vid misstanke av fukt- eller mögelskador, men du inte vet vad som orsakat den, är fuktutredning något som kan ge dig svar på dina frågor. NBT har en lång erfarenhet om vilka faktorer som bidrar och orsakar fukt- och mögelproblem. Våra utredningar utgår från det specifika fallet och tar hänsyn till vilken typ av konstruktion som ska undersökas. I vissa fall krävs det exempelvis material och luftprov för analys. I dessa prover analyseras vilka ämnen som existerar för att på så vis finna källan till problemet.