VÅRA UPPDRAG

Våra uppdrag

Här finner du några av våra uppdrag.

KLOTTER

Klotter

Är du trött på mer eller mindre vackra “konstverk” på fasader, väggar, viadukter, glasrutor, skyltar, skyltfönster, fordon…. ja, var det nu kan tänkas klottras. Uppfinningsrikedomen är enorm när det gäller motiv och platser att klottra på.

Klotter är ett stort och svåråtkomligt problem för samhäl­let. Vi på NBT önskar att vi kunde erbjuda en lösning på problemet. Det kan vi inte. Det vi kan göra är att ta bort klott­ret och göra det lättare att avlägsna framtida klotter.

Har vi klotterskyddat ytan innan är det mycket smidigare. Tack vare den transparanta hinnan vi appli­cerat på ytorna hindras färgen att tränga in i porerna. Med hetvat­tentvätt tvättas ytorna rena. Enkelt och kostnadseffektivt.

Ett tips!

Klotterskyddet går även att använda för att underlätta rengöring av ytor som utsätts för kraftig nedsmutsning som t.ex. ytor utsatta för luftföroreningar, ytor inom industrin e.t.c.

Fasad

Det är inte bara estetiskt tilltalande med en ren och snygg fasad. En oskyddad eller kraftigt förorenad fasad bryts ned snabbare än en ren fasad. Problemet med fasader som vitt­rar sönder ökar i takt med ökande luftföroreningar. NBT har utrustning och kunskap att förhindra detta. Metoderna varierar beroende på ålder, material och känslighet.