VÅRA UPPDRAG

Våra uppdrag

Här finner du några av våra uppdrag.

Luktsanering

FÖRSÄKRINGSSKADOR

Luktsanering

Dålig lukt skapar ofta obehag och kan även vara ett tecken på någon form av miljöproblem i huset. Vi kan hjälpa till med sanering av allt från nikotin, katturin, brandrök till mögellukt. Det är alltid viktigt att hitta källan till den otrevliga lukten för att kunna fastställa typ av saneringsmetod. Det är ofta man behöver rengöra ytor från ämnen som trängt in i porer och satt sig på ytskikt. Det finns flera olika luktbehandlingar, saneringsmetoder vi använder:

– Rengöringsmedel
– Vaportek som bla används för att få bort nikotinlukt i rumsluft
– Foggning med kemisk ånga. Tar bort rök, mögel och annan dålig lukt.
– Jonisering mot rutten mat, mögel mm.
– Ozonering vid kraftig röklukt efter brand/rökskador

Nikotinsanering

Nikotin ger ofta en väldigt obehaglig lukt samtidigt som det kan vara väldigt svårt att få bort. Vi har metoder för att få ett riktigt bra resultat även vid de mest svåra förhållanden. Om man ska ha ett långsiktigt resultat vid sanering av nikotin krävs att man tvättar bort all nikotinolja innan man målar eller tapetserar om.

Specialsanering

Specialsanering innefattar sanering av sk sanitär olägenhet. Kan vara i bostäder med långvarig nedsmutsning, kroppsvätskor el dylikt.