Om NBT

Vi utvecklas ständigt

Vi ska bibehålla en fortsatt hög service mot våra uppdragsgivare.

Om NBT AB

Vi utför allt inom sanering och vattentätning.

Helhetssyn

Var sak har sin plats. Det är helheten som skapar styrka.

Affäride

När kunden anlitar NBT köper han inte hara en tjänst.

Kvalitetspolicy

Vi ska vara det självklara valet av entreprenör.

NBT är ett företag inom saneringsbranschen och betongrehabilitering / vattentätning

Vi är etablerade på småländska höglandet och Stockholm. Vår målsättning är att ständigt utvecklas kunskapsmässigt och geografiskt för att bibehålla en fortsatt hög service mot våra uppdragsgivare. Detta avspeglar sig i rekryteringen av nya medarbetare där vi ställer höga krav på social kompetens och bred kunskap. Vår filosofi är att jobba med kunden i centrum.

Kompetensen finns inte bara hos våran egen personal. Vårt nätverk är stort och bygger på ett ömsesidigt förtroende mellan inblandade företag. Ett nätverk som består av byggföretag, rörfirmor, elektriker, målare, saneringsföretag, konservatorer, kemtvättar, konsulter, uthyrningsföretag e.t.c. Detta tillsammans med vår jourverksamhet borgar för effektivitet och kvalitet när som helst på dygnet.

Vi utför saneringsuppdrag lokalt på småländska höglandet.

Vattentätning/betongrehabilitering utför vi i hela landet i nära samarbete med Pen-Tec Nordic AB. Pen-tec.se

Vi på NBT hoppas att du som kund tycker detta låter intressant. Hör av dig om du har frågor eller funderingar. Vi gör allt för att du skall bli nöjd.

Helhetsyn

Var sak har sin plats. Det är helheten som skapar styrka. Med insikt om NBT‘ s mening, affärside och mål kan NBT utvecklas till ett vinnande koncept. Kvalitén på arbetet blir bättre då du kan grunda dina beslut på en övergripande kunskap om NBT‘ s verksamhet.

Vi skapar och erbjuder en tjänstsom är nyttig for samhället och som efterfrågas av företag.

Ingen tjänst efterfrågas i längden utan att vara nyttigt for beställaren. For att lyckas måste vi kontinuerligt ta till våra människors kunskaper, idéer och vilja att utvecklas.

Meningsfull arbetsplats

NBT ska upplevas som meningsfull inte bara av beställaren utan även av dom som jobbar i verksamheten. Varje medarbetare måste känna att hans  arbetsinsats har betydelse för sig själv, sina medarbetare, sitt företag och beställaren av hans tjänst. Utan denna insikt kan motivationen inte byggas upp.

Vår affärsidé

När kunden anlitar NBT köper han inte hara en tjänst. Han köper trygghet, kompetens och erfarenhet. Han köper tid. Tid som kunden annars fatt lägga pa att samordna resurser och människor for att lösa ett problem. Detta sköter vi. Vi erbjuder alla vara samlade kompetenser under ett tak. Oavsett problem kan vi erbjuda spetskompetens inom ett specifikt område. Vi kan samordna alla kompetenser till en enhet. Det område som kunden efterfrågar. Inget uppdrag inom branschen skall vara främmande för oss.

Allt detta erbjuder vi kunden under NBT. Dygnet runt, året runt. Vi skall alltid planera för att kunden skall återkomma. Därmed skapar vi långsiktighet i vår verksamhet. Med detta tankesätt skall vi bli ledande inom de område vi väljer att arbeta inom. Inga hinder ar för stora om vi håller ihop och siktar mot samma mål.

Vara tjänster skall utstråla kvalitet. De skall uppfylla många behov och alltid rikta sig till företag och människor med höga krav.

Kvalitetspolicy

NBT´s ambition är att hos våra kunder skapa förtroende för vår förmåga och vår vilja att motsvara ställda krav och förväntningar. Kvaliteten i vår verksamhet skall vara sådan att man som kund ser oss som självklara förstahandsvalet av entreprenör.

Detta åstadkommer vi genom att uppfylla följande:

  • NBT ska ha en tydlig organisation, klara ansvarsförhållanden och en aktiv kommunikation med såväl kunder, samarbetspartners som leverantörer.
  • NBT ska ha en välutbildad och motiverad personal, bra utrustning, miljövänliga och effektiva produkter samt utföra arbetet rätt från början och på bästa möjliga sätt.
  • NBT ska tillgodose att varje enskilt projekt fungerar och administreras så att kundernas krav och förväntningar uppfylls.
  • Ledorden: Rätt tid – Rätt utrustning – Rent och snyggt ska följas på varje projekt
  • NBT ska aktivt och kontinuerligt arbeta med kvalitetsförbättringar.
  • NBT ska i kundkraven också beakta de krav som samhället ställer på oss i form av lagar och regelsystem.

Det är NBT´s samtliga medarbetares gemensamma uppgift att förverkliga denna policy och eftersträva ständig utveckling, i syfte att bevara och stärka vår position som ett konkurrenskraftigt och framgångsrikt företag.