Betong

Nyproduktion

Detaljer

Nyproduktion

Betongskador orsakas oftast av fukt. När fukt tar sig in i betongen och angriper armeringsjärnen så börjar det att rosta. Detta medför att armeringsjärnet försvagas och till slut spränger bort bitar av betongen. Vi på NBT renoverar betong, oavsett om det gäller armeringskorrosion, frostskador, vatteninträngning, maskinellavnötning osv. Kontakta oss för att veta hur vi kan hjälpa dig med din skadade betongkonstruktion.