Asbest

Asbest

Asbest Asbest är ett eldfast material som var ett mycket vanligt byggmaterial fram till början och mitten av sjutiotalet. Det användes bland annat som fasadbeklädnad ( eternit) och som isoleringsmaterial. Efter larmrapporterna i början av 80-talet att asbest är...