Brand

Brand

Akut Efter en brand är ofta förödelsen total. Utrymmen och lösöre kan tyckas helt förstört. Men mycket går faktiskt att rädda. Med snabb insats, effektiva metoder och rätt utrustning kan vi begränsa skadorna, vilket i sin tur minskar kostnaderna. Kommer NBT snabbt på...